Tuis Admin Akademie Sport Kultuur Thaba "Magic" Tjokkerskool
  • Tye:    07:15 – 12:45   Die skool begin stiptelik om 07:15 en leerders moet weer stiptelik om 12:45 gehaal word.    Leerders mag nie net by die hek afgelaai word nie, maar moet tot by die klas deur ‘n ouer persoon vergesel word.    In die middag moet hul by die klas afgehaal word.    Geen kind word toegelaat om die terrein te verlaat sonder toesig nie. Ouers mag inry tot by die Tjokkerskool, maar moet asseblief baie versigtig wees vir leerders wat die pad kruis. • Busvervoer:      U moet on verwillig indien u kind van busvervoer gebruik maak, sodat ons assistent sy/haar kan vergesel tot by die bus. • Pakkie met benodigdhede vir Gr. R.    Pakkie word deur die skool voorsien.    Die prys is ingesluit by die skoolfonds.   Die pakkie bestaan uit:   Stoelsakkie   Wit skryfbord   1 Lêertjie   Potloodsakkie   40g Gomstafie   Witbordmerkpen   Uitdraaikryte (12)   Leerderpotlood   Koevertlêer • Tassie en Inhoud:  Kospakkie:  Gesonde vrugte, vrugtesap, water, versnaperings en broodjie. GEEN Energie-drankie soos bv. Engergade! GEEN   gaskoeldrank  GEEN lekkergoed! Speelgoed: GEEN speelgoed mag saamkom skooltoe nie.  Die harte word baie seer as ander maats dit breek,   dit veroorsaak rusies. Klere: Alle klere moet duidelik gemerk word.  Leerders ken nie altyd hul eie klere nie!  Pak asseblief daagliks ‘n stel skoon   klere in vir ingeval  u kind dit benodig. Omsendbriewe:  Kontroleer daagliks u kind se tassie vir briewe in die koevert  lêer. • T-hemde:   5 gedrukte hempies beskikbaar.    Bestel by Salomien: 072 463 3657   Die T-hempies word privaat gedoen daarom moet alle bestellings, betalings en klagtes direk met Salomien bespreek word. • Medikasie:   Geen medikasie mag in leerder se tas geplaas word nie.    Indien die leerder medikasie benodig, moet die ouer die medisyne in ‘n plastiekbakkie, met die leerder se naam en die dosering   daarop aangedui,  aan die onderwyseres oorhandig.   • Kwaadwillige beskadiging:     Ouers sal aanspreeklik gehou word vir kwaadwillige beskadiging van  apparaat of geboue op die skoolterrein. • Snoepie:    Elke Woensdag kry die leerders snoepie.    Almal kry dieselfde lekkers om onenigheid uit te skakel.    Snoepiegelde beloop R4 per week.    Die gelde is maandeliks of kwartaalliks vooruit betaalbaar.  • Atletiek:    Gr R-leerders neem deel aan die huissport – atletiek.    Ons oefen in skooltyd. Tjokker-atletiekdag – meer inligting sal later bekend gemaak. • Oueraand:   Daar word elke kwartaal ‘n oueraand gehou om u op hoogte te hou van u kind se vordering.    Indien daar enige probleme is, mag u dadelik met die onderwyseres kontak maak.    U sal vooraf per brief in kennis gestel word.   Ons eerste oueraand is (Datum).  • Aansteeklike siektes:   Leerders mag nie die skool besoek met aansteeklike siektes nie.  • Verandering van alle persoonlike inligting:   Indien u adres, posadres, telefoonnommers, ens.  verander moet u die nuwe inligting dadelik aan ons deurgee.   Indien u kind se vervoerreëlings verander, moet u ons persoonlik skakel of per brief in kennis stel.    Moet asseblief nie ‘n boodskap met die Gr R-kind stuur nie. • Skoolverlating:    Meld by die Administratiewe kantoor aan om die nodige dokumentasie te verkry, en stel die onderwyseres in kennis. • Skoolgelde:    Ons verkies dat u per debietorder sal betaal, of andersins dat u self die geld by die Finansiële kantoor sal inbetaal. • Verjaardagpartjies:    U is welkom om koek en pakkies met lekkers te bring wanneer u kind verjaar.    Tref asseblief reëlings met die Juffrou. • Kultuur:   Revue en Eisteddfod:    Ons neem elke jaar deel aan bogenoemde kultuuraktiwiteite in verskillende kategoriee. • Sport:   Die Tjokkers neem deel aan:   Mini Netbal   Bulletjie rugby   Mini Hokkie   Atletiek • Fondsinsamelingsprojekte en Gebeure   Tjokkeratletiekdag   Gholfdag   Waterspel / Waterkaskenades   Kersmark   Graad R Inligtingsaand   Prysuitdeling / Lourieraand / Bekroningsaand   Ons neem ook deel aan die Laerskool se Kaskar en Jagkompetisie
Laerskool Thabazimbi
Tjokkerskool - Algemene Inligting