Tuis Admin Akademie Sport Kultuur Thaba "Magic" Tjokkerskool
Hier by Thabazimbi Laerskool het ons 10 klasse met dataprojektors toegerus. Onderwysers is almal professioneel opgelei. Hul kundigheid en ervaring in hul vakgebied maak die ontsluiting van die leerinhoud vir die kinders baie interessant. Ons  fokus op die indril van basiese vaardighede (lees-, skryf- en syfer vaardigheid. Ons akademiese standaard is baie hoog en ons Graad 7 leerlinge pas maklik in by die Hoërskool. Ekstra hulp word in Wiskune en die Tale, weekliks in die middae gratis vir die leerlinge wat hulp nodig het, aangebied.
Laerskool Thabazimbi
Klaskamers