Mev Monika Kleynhans Vakhoof PSW
Mnr Attie Louw Vakhoof LO
Mev Hantie Vorster Vakhoof NW & Teg
Mnr Johan Meintjes Vakhoof Engels
Mnr Bernie Liebenberg Vakhoof SW
Ons vakhoofde is:
Me v Cecile Venter Vakhoof K&K & LV
Mnr Ockie Everson Vakhoof EBW
                                                         Media & Rekenaar
Mev Louise de Beer Vakhoof Media & Rekenaars Studenteprogram
Mev Anita Engelbrecht Vakhoof Bybelonderrig
Mnr Johan Harmse Vakhoof Lig Opvoeding Gr 4 - 6
Tuis Admin Akademie Sport Kultuur Thaba "Magic" Tjokkerskool
Mev  Herma du Plessis Vakhoof Afrikaans
                                      Mev Isabel Helberg                                       Vakhoof Wiskunde
Laerskool Thabazimbi
Vakhoofde