Terreinbestuurder Mnr Ockie Eveson
Me Liza Yssel Ontvangsdame
1. Ontvangs 2. Interkomskakeling 3. Nuwe Inskrywings 4. Skakelbord (hulp)
Tuis Admin Akademie Sport Kultuur Thaba "Magic" Tjokkerskool
Karen Azar Administratiewe Beampte, (Algemene kantoor) 1. Hoof se sekretaresse 2. Debiteure • Hanteer aansoeke om   korting op skoolgelde • Hanteer debietorders na   Amandelbult Myn en   Northam Myn 3. Hanteer SMS-stelsel 4. Algemene tikwerk 5. Skakelbord 6. Intekenregister    (Personeel)
Christa Niemand Senior Administratiewe Beampte 1.  D6 puntestelsel gr 4 - 7 3. Verlofregister    (Dept aanstellings) 4. Tikwerk Senior Fase 5. Rapporte - punte, verslae,     navrae, vakassesserings 6.  Boekstoor: Kwotasies     en aankope   • Voorraadkontrole: • Aankope:  (Skoonmaakmiddels en   verbruikbare materiaal) •Snoepwinkel Finansies •Alle verslae en rekonsiliase  van state Snoepie •Aankope van ondersteuners-  hempies • Voorraad:   Bestellings en aankope 7. Verkope:    Onderteunershemde 8. Algemeen:    Pers. Lêers van Dept    aanstellings & studente. 9 ,Hantering van verlofregister .
Annie Everson Senior Administratiewe Beampte  1. Leerling-    administrasie • ANA registrasies • Registrasies          • Leerderprofiele • Bywoningsregister van   leerders • Oorplasings 2. Betaalstaat, SARS, LBS,     verlof en pensioenfonds        3. Grondslagfase • Tikwerk • assesserings 4. Organogramme en Roosters 5. Proforma 6. Verlofregister (BL aanstellings) 7. Algemene Administrasie 8. Adjunkhoof sekreteresse 9. Dept. opnames (snap & annual)
    Gie Prinsloo     Finansiële Beampte,     (Finansiële kantoor)      Alle finansiële navrae      Uitreik van kwitansies      Deponering van fondse      Kleinkas      Joernale      Debiteure      Krediteure      Projekte      Rekonsiliasies      Begroting      Finansiële verslaggewing      Jaarafsluiting       
Laerskool Thabazimbi
Admin Personeel