Tuis Admin Akademie Sport Kultuur Thaba "Magic" Tjokkerskool
Algemeen: 1.Leerders dra slegs die voorgeskrewe skooldrag en sportdrag.    Eerste spanne dra die voorgeskrewe sportdrag.    Kwaliteit en eenvormigheid moet te alle te nagestreef word. 2. Somersdrag word gedra tydens die eerste 4 maande van die jaar waarna oorgeskakel word na wintersdrag op die eerste    Maandag in Mei.    Op die eerste Maandag in September word daar oorgeskakel na somersdrag, wat gedra word tot die einde van die jaar.    Kennisname geskied voor elke oorskakeling. 3. Die leerlinge se naam moet duidelik op elke kledingstuk aangebring word om die opsporing van die eienaars van verlore    kledingstukke moontlik te maak. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid ten opsigte van die opsporing van klere wat    rondlê, of verlore raak nie. 4. Geen amptelike Laerskool Thabazimbi sportdrag mag gedra word tydens oefening nie. Skooldrag - Leweransier: Thaba Sport Tel: 014 777 1571 / 082 788 9572 - André Cilliers Klerebank: By die skool bestaan ‘n klerebank waar ouers skooldrag wat hulle kinders ontgroei het, kan skenk indien hulle so voel. Hierdie klere word dan aan behoeftige leerlinge geskenk nadat hulle deur die registeronderwyser geïdentifiseer is. Algemene Voorkoms - Dogters Hare: Langhare - Gevleg of vasgemaak (rooi, wit, Koningsblou linte of rekkies)   Korthare - Konvensionele styl   Geen kleur of sonstrepies in hare  nie Juwele: Geen hangertjies en armbande   Slegs seêlringe   Slegs goue knoppies of ringetjies. (Nie meer as een per oor nie) Naels: Geen naellak   Naels moet kort en netjies wees Grimering: Geen   Skooldrag - Dogters Somersdrag: Romp: Broekromp van voorgeskrewe Koningsblou materiaal   (5cm bokant die knie gedra en  moet gemaklik aan die liggaam pas) Bloes: Voorgeskrewe blou bloes wat bo-oor die rompie hang Sokkies: Kort wit sokkies met blou strepie Skoene: Swart skoolskoene met bandjies of toeryg-soort Haarlinte: Koningsblou, wit, rooi Opsioneel: Voorgeskrewe sweetpakbaatjie, blou v-nek trui of oortrektrui op koue/reêndae   Reênjas verkieslik blou. Wintersdrag: Drag: Grys Langbroek / Broekromp van voorgeskrewe koningsblou materiaal   (5cm bokant die knie gedra en  moet gemaklik aan die liggaam pas) Bloes: Voorgeskrewe blou bloes Sokkies: Lang grys kouse met blou strepie Skoene: Swart skoolskoene met bandjies of toeryg soort Haarlinte: Koningsblou, wit, rooi Trui : Voorgeskrewe blou V-nek langmoutrui   Oorttrektrui Opsioneel: Skoolsweetpakbaadtjie Serp: Slegs toelaatbaar as dit koningsblou van die skool is Algemene Voorkoms - Seuns Hare: Hare word kort gehou. Beide ore moet oopgesny wees   Hare raak nie agter aan die kraag nie.   Hare moet nie in die oë hang nie.   Geen uitspattige of vreemde style of jel nie.   Geen “”step’” of “”undercut”nie   Geen kleur of sonstrepies nie Juwele: Geen Naels: Naels moet kort en netjies wees Skooldrag - Seuns Somersdrag: Broek: Voorgeskrewe grys kortbroek Hemp: Voorgeskrewe ligblou hemp Kouse: Lang grys kouse met blou en wit strepies - opsioneel Skoene: Swart skoolskoene - opsioneel Opsioneel: Voorgeskrewe sweetpakbaadjie, blou v-nek trui of oortrektrui op koue/reêndae   Reênjas verkieslik blou. Wintersdrag: Drag: Grys Langbroek Hemp: Voorgeskrewe ligblou hemp Sokkies: Lang grys kouse met blou en wit strepies Skoene: Swart skoolskoene Trui : Voorgeskrewe blou V-nek langmoutrui   Oorttrektrui Opsioneel: Skoolsweetpakbaatjie Serp: Slegs toelaatbaar as die koningsblou van die skool is Skooldrag - Leier Dogters Somersdrag: Romp: Broekromp van voorgeskrewe koningsblou materiaal   (5cm bokant die knie gedra en  moet gemaklik aan die liggaam pas) Bloes: Voorgeskrewe wit bloes Sokkies: Kort wit sokkies met blou strepies Skoene: Swart skoolskoene met bandtjies of toeryg soort Haarlinte: Koningsblou, wit, rooi Opsioneel: Voorgeskrewe blou baadjie Wintersdrag: Drag: Grys Langbroek / Broekromp van voorgeskrewe koningsblou materiaal   (5cm bokant die knie gedra en  moet gemaklik aan die liggaam pas) Bloes: Voorgeskrewe wit bloes Sokkies: Lang grys kouse met blou strepie Skoene: Swart skoolskoene met bandjies of toeryg soort Haarlinte: Koningsblou, wit, rooi Trui : Voorgeskrewe blou baadjie   Voorgeskrewe wit oorttrektrui Serp: Slegs toelaatbaar as dit koningsblou van die skool is Skooldrag - Leier Seuns Somersdrag: Broek: Voorgeskrewe grys kortbroek Hemp: Voorgeskrewe wit hemp Kouse: Lang grys kouse met blou en wit strepies Skoene: Swart skoolskoene Opsioneel: Voorgeskrewe blou baadjie   Voorgeskrewe wit oortrektrui Wintersdrag: Drag: Grys Langbroek Hemp: Voorgeskrewe wit hemp Sokkies: Lang grys kouse met blou en wit strepies Skoene: Swart skoolskoene Trui : Voorgeskrewe blou V-nek   Voorgeskrewe blou baadjie Serp: Slegs toelaatbaar as dit koningsblou van die skool is
Laerskool Thabazimbi
Skooldrag