Tuis Admin Akademie Sport Kultuur Thaba "Magic" Tjokkerskool
SKOOLFONDS Die volgende is by die Begrotingsvergadering vir ouers op 18 Oktober 2016 VIR 2017  goedgekeur: SKOOLGELD / SCHOOL FEES (Grade 1 – 7)   R10 550.00 per leerling per jaar vir 2017   R10 550.00 per learner per year for 2017   SKOOLGELD / SCHOOL FEES (Grade R)   R11 150.00 per leerling per jaar vir 2017   R11 150.00 per learner per annum for 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKOOLGELD / SCHOOL FEES (GR R & 1 – 7) SKOOLGELDE VIR GRAAD R   beloop R11 150.00 per jaar.  (10 paaiemente van R 1 115.00)   SCHOOL FEES FOR GRADE R amount R 11 150.00 per learner per year. (10 installments of R 1 115.00)                         SKOOLGELDE VIR GR  1 - 7   beloop R10 550.00 per jaar. (10 paaiemente van R1 055.00)             SCHOOL FEES FOR GR 1 - 7 amount R10 550.00 per learner per year. (10 installments of R1 055. 00) Die eerste paaiement van R1 055.00 (Gr 1 - 7)  en R1 115.00 (Gr R) is betaalbaar voor of op 30 November 2016             hierdie paaiement is nie terugbetaalbaar nie.   First installment of R1 055.00  (Gr 1 - 7) and R 1 115.00 ( Gr R) is payable before or on 30 November 2016             and please note that this installment is not refundable. ‘n Getekende debietorder vir Amandelbult Myn of Northam Platinum Myn sal ook aanvaar word in die plek van die   eerste paaiement.   A SIGNED debit order for Amandelbult Mine or Northam Platinum Mine will also be accepted as first payment. Ons versoek dat u asseblief van ‘n debietorder gebruik sal maak.   We request that parents/guardians use a debit order as means of payment.             Neem asb. kennis dat Laerskool Thabazimbi nou oor ‘n Kaartfasiliteit beskik om betaling van skoolgeld te vergemaklik.   Please take note that school fees are paid in advance.  (The amount for February must be paid before 7 February) AANSOEK OM KORTING OP 2017 SE GELDE / EXEMPTION OF SCHOOL FEES FOR 2017 Aansoek om bogenoemde moet volledig voltooi word en aan die herregistrasievorm geheg word.  Aansoekvorms is by   die Administratiewe Kantoor beskikbaar.   If you would like to make use of the above-mentioned OPTION, we urge you to attach the completed form to the   re-registration form.  The forms are available at the Administration Office.  Vir enige navrae in hierdie verband, kontak Mev Gie Prinsloo.
Laerskool Thabazimbi
Skoolfonds 2017