Tuis Admin Akademie Sport Kultuur Thaba "Magic" Tjokkerskool
SKOOLFONDS Die volgende is tydens die 2021 Begrotingsvergadering vir ouers VIR 2022 goedgekeur: SKOOLGELD / SCHOOL FEES (Grade R – 7)   R15 500.00 per leerling per jaar vir 2022   R15 500.00 per learner per year for 2022   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKOOLGELD / SCHOOL FEES (GR R – 7)                         SKOOLGELDE VIR GR  R - 7   beloop R15 500.00 per jaar. (10 paaiemente van R1 550.00)            SCHOOL FEES FOR GR R - 7 amount to R15 500.00 per learner per year. (10 installments of R1 550. 00) Die eerste paaiement van R1 550.00 (Gr R - 7)  is betaalbaar voor of op 30 November 2021             hierdie paaiement is nie terugbetaalbaar nie.   First installment of  (Gr R- 7) R 1 550. 00 is payable before or on 30 November 2021             and please note that this installment is not refundable. ‘n GETEKENDE debietorder vir Amandelbult Myn of Northam Platinum Myn word aanvaar in die plek van die   eerste paaiement.   A SIGNED debit order for Amandelbult Mine or Northam Platinum Mine will be accepted as first payment. Ons versoek dat u asseblief van ‘n debietorder gebruik sal maak.   We request that parents/guardians use a debit order as means of payment.            Neem asb. kennis dat Laerskool Thabazimbi nou oor ‘n Kaartfasiliteit beskik om betaling van skoolgeld te vergemaklik.   Please take note that school fees are paid in advance.  (The amount for February must be paid before 7 February) AANSOEK OM KORTING OP 2022 SE GELDE / EXEMPTION OF SCHOOL FEES FOR 2022 Aansoek om bogenoemde moet volledig voltooi word en aan die herregistrasievorm geheg word.  Aansoekvorms is by   die Administratiewe Kantoor beskikbaar.   If you would like to make use of the above-mentioned OPTION, we urge you to attach the completed form to the   re-registration form.  The forms are available at the Administration Office.  Vir enige navrae in hierdie verband, kontak Mev Gie Prinsloo.
Laerskool Thabazimbi
Skoolfonds 2022